November 4, 2019

Data-driven marketing: Дигиталните кампании като източник на информация

by theoremus_33 in Uncategorized

Как една дигитална кампания може да бъде потенциален източник на информация?
За по-креативните от нас термини като data-driven marketing и analytics звучат доста скучно, но няма нужда едното да е за сметка на другото. Data-driven marketing е процеса по събиране на информация и анализирането ѝ с цел да се информира маркетинг стратегия. Докато в офлайн среда точното измерване на нагласите и интеракциите на потребителите с бранда все още е предизвикателство, то дигиталните кампании позволяват прецизно събиране и анализ на данни.
Предимствата на data-driven marketing подхода включват персонализация на съобщенията спрямо профила на лийдовете, по-ясно дефиниране на целевите аудитории, възможност за автоматизация и интегриране на multi-channel съобщения, както и предлагане на по-рафинирани продукти.
От друга страна основно предимство на дигиталните кампании е прецизно таргетираната аудитория и освен, че можем да насочим правилно комуникацията, можем да съберем информация, с която да профилираме потребителите и да разберем нагласите и желанията им.

Ето и нашия опит с data-driven marketing.
KIA data-driven marketing

Последната ни кампания за KIA Motors Bulgaria по повод участието на бранда на Sofia Motor Show 2019 и преференциалните отстъпки за посетителите започна с анализ на таргет аудиторията и завърши с анализ на потенциалните клиенти. С бързо проучване в Theoremus for Audience Profiling установихме, че притежателите на автомобили KIA са доволни от марката и биха я препоръчали, но не знаехме какво е важно за тях при покупката на нов автомобил и кои модели предпочитат. С кампанията успяхме да постигнем няколко цели. Комуникирахме участието на KIA на Автосалона, показахме премиерния модел XCeed, раздадохме отстъпки за нова KIA и събрахме информация за участниците посредством кратък въпросник-игра. Така освен данните от Google Analytics, KIA е вероятно единствения автомобилен бранд в България, който вече разполага и с релевантни данни за бъдещите си потребители, включително демография, намерение за покупка, предпочитан модел и цвят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *