Политика за ползване на сайта dialogical.team

Добре дошли на dialogical.team! Надяваме се, че ще можем да ви бъдем полезни. Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко използване на този уеб сайт (включително браузването – редовно, понякога или рядко) означава съгласяване с условията за употреба, представени по-долу. Преди използването на сайта, трябва да прочетете внимателно тези условия, тъй като те регулират използването или разглеждането му, както и услугите и информацията, които той съдържа.

“Диалоджикал” ЕООД си запазва правото да променя и осъвременява тези условия по всяко време едностранно, без да уведомява предварително потребителите на сайта. Условията за ползване на сайта ще бъдат публикувани винаги в актуалния си вид, в тази секция и са в сила и са приложими от момента на последната си актуализация.

Термините “ние”, “нас”, “наш”, Диалоджикал, Theoremus, се отнасят до „Диалоджикал“ ЕООД, гр. София 100, ул. Антон Чехов 11, наричан за краткост Диалоджикал. „Вие” се отнася до всяко лице, което влиза в и/или използва този уеб сайт.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този сайт може да бъде достъпен на адрес www.dialogical.team (с изключение на връзките или линковете към други Интернет сайтове, за които важат условията за ползване за съответните сайтове) и се управлява от Диалоджикал.

Сайтът www.dialogical.team може да бъде достъпен от различни страни по света. Тъй като за всяка отделна държава важат специфични регулации, които може да се различават от законодателството на Република България, достъпът и употребата на www.dialogical.team и всички възникнали проблеми, свързани с използването на съдържанието на сайта, правата и задълженията на страните, споменати в този документ, както и евентуални правни последици, ще се решават съобразно законодателството на Република България. Всеки съдебен спор, който е свързан с тези условия за употреба и/или във връзка с използването на www.dialogical.team, който не може да бъде решен по взаимно съгласие, ще бъде отнесен към съответния компетентен български съд в София, България.

В случай на обидно или неоторизирано използване на приложенията, материалите или на сайта като цяло, както и нарушаване на някое от задълженията, споменати в настоящия документ, Диалоджикал си запазва правото да ограничи или спре, без предварително уведомление, достъпът на определени потребители до сайта www.dialogical.team. Забранява се използването на софтуер, приложения и/или други подобни методи за злоупотреба със сайта и/или генериране на автоматични действия или каквито и да било други действия, целящи възпрепятстване на функционалността на сайта или каквато и да била форма на хакване на www.dialogical.team.

ОТГОВОРНОСТИ

Диалоджикал не гарантира по никакъв начин перманентното функциониране на този сайт, както и качеството му от техническа и функционална гледна точка, както и за каквито и да било форми на зловредни кодове (вируси или друг вид кодове), достъпни от сайта без знанието на Диалоджикал. В последствие, Диалоджикал не може да бъде подвеждана под отговорност по никакъв начин за преки или непреки вреди, причинени или предизвикани от страните, които браузват или използват www.dialogical.team заради прекратена функционалност или наличие на зловредни кодове. Този сайт е предоставен по начина, по който съществува в момента, без гаранции.

Скоростта на достъп може да бъде ограничена в случай на по-висок трафик поради ограничение на възможностите за обработване на информация от страна на информационните системи, на които работят приложенията и прекомерно много едновременни сесии на достъп до сайта.

Диалоджикал ще направи всичко възможно, за да гарантира нормални условия на достъп до сайта, включително и сигурност и конфиденциалност на предоставената лична информация.

В случай на неоторизиран достъп или обидно използване на сайта, както и в случай на нарушения на задълженията, предоставени в този документ, Диалоджикал си запазва правото да ограничава или спира достъпа до сайта на съответните нарушители без предварително уведомление.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ЗАПАЗЕНИ МАРКИ

Сайтът www.dialogical.team (Сайтът) е изключителна собственост на Диалоджикал, създаден с цел информация и комуникация.

Запазената марка на Theoremus, продуктовите и промоционалните запазени марки, използвани на тази страница и подсайтовете й (включително и логата им), както и всички останали отличителни, деноминативни или фигуративни марки и слогани, са ексклузивна собственост на компанията Диалоджикал, на която принадлежат; всяка тяхна употреба или репродукция за каквато и да било цел е абсолютно забранена и ще бъде преследвана съгласно съответните закони.

Търговските марки, логата и героите, принадлежащи на трети страни, са ексклузивна собственост на собствениците си, които са оторизирали употребата им: всяка репродукция е забранена.

Страниците, които представляват сайтът и цялото им съдържание (включително, но не само: текстове, изображения, графики, звуци) са защитена интелектуална собственост, авторските права, принадлежат на Диалоджикал, или включват материали, чиято употреба е била изрично оторизирана; следователно, тяхното използване, репродуциране, дубликация, публикуване, предаване (в цялото или частично) под каквато и да било форма или с каквито и да било цели е забранено.

Никакво възпроизвеждане на целия Сайт или част от него не може да бъде продавана или дистрибутирана с комерсиални цели.

Свалянето на материали от Сайта е разрешено само в случай, че е оторизирано от подходящите индикации на Сайта; оторизацията на сайта изисква използването на свален материал за лична и некомерсиална употреба, а всяка друга форма на употреба е изрично забранена. Нищо, достъпно на Сайта, не може да бъде интерпретирано като предоставяне, експлицитно или имплицитно, на трети страни на лицензии за Търговските марки на Диалоджикал, текстовете, изображенията, графиките, звуците или каквито и да било други елементи, защитени от правата, споменати в предходния параграф.

Диалоджикал ще полага възможно най-добрата грижа в селекцията и ъпдейтването на съдържанието на Сайта; въпреки това, Диалоджикал не поема каквато и да била отговорност в случай на липсваща, непълна или погрешна информация от какъвто и да било вид. Още повече, Диалоджикал не поема каквато и да било отговорност в случай на вреди, които може да понесат потребителите или тяхна собственост в случай на достъп до Сайта, невъзможността за достъп до сайта или свалянето на материали от Сайта, където това е разрешено, включително и щети на компютрите на потребителите, причинени от вируси.

СЪДЪРЖАНИЕ

Вие не трябва да разглеждате информацията, предоставена в този сайт, като основа за решение за покупка, или каквито и да било решения, или като основа за промяна на поведението по отношение на конкретен продукт или услуга. Диалоджикал няма да носи отговорност за всяка загуба, вреда или разход, който може да бъде причинен от какъвто и да било достъп до този сайт или на всяка страница в Интернет, свързана с тази, включително, без ограничение, загуба на печалба, пряко или косвено, които може да изпитате след използването на информация или съдържание на този сайт.

Потребителният има достъп до уебсайтът 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, с изключение на случаите на техническа поддръжка или ъпдейт, или случаите, в които сайтът не е достъпен по независещи от Диалоджикал причини. Диалоджикал има правото да спре или прекрати сайта, считано веднага и без предварително уведомление, за ъпдейти, поддръжка или с цел подобряване на функционалността на сайта, без да бъде подвеждана под отговорност. Диалоджикал има и правото да спре, модифицира или изтрие временно или перманентно части от съдържанието на сайта www.dialogical.team.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ СТРАНИЦИ

В Сайта може да има връзки /свързващи адреси към други уеб сайтове/ страници. Това не означава, че съответните сайтове/страници или техните собственици/администратори/притежатели са свързани с Диалоджикал. Дори ако намерението на Диалоджикал, е да намерите тези сайтове/страници за интересни, Диалоджикал не може де бъде държан отговорен за всяка загуба, вреда или разход, причинени от достъп до или използването на съответните страници или всички страници, свързани с тях, включително, но не само на тези, всяка пряка или непряка загуба, която може да е вследствие на използването на информация или услуги, които са на разположение на съответните уеб сайтове. Всеки път, когато се достъпват други Интернет страници, посредством връзка, можете да се върнете www.dialogical.team чрез натискане на бутона “Назад” или чрез въвеждане на адреса www.dialogical.team в полето за адрес на браузъра си. В случай, че връзката се отваря в нов раздел, той може да бъде затворен индивидуално.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Диалоджикал не носи отговорност в случай на каквато и да е разкриване на информация, поради фактори извън техния контрол: атаки на сайта, хакерство, форсмажорни ситуации и др.

ЛИЧНИ ДАННИ

При посещението на Сайт, някои данни се съхраняват автоматично на нашите сървъри с цел администриране на системата или за статистически цели или за създаване на резервно копие. Тези данни включват името на вашия интернет доставчик, в някои случаи вашият IP адрес, версия на софтуера на вашия браузър, операционна система на компютъра, използван за достъп до нашия уебсайт, уебсайтът, който използвате, за да ни посетите, сайтовете, които посещавате, докато сте на www.dialogical.team и, ако е приложимо, термини за търсене, използвани за намиране на нашия уебсайт. В зависимост от обстоятелствата, такива данни може да позволят извличането на заключения за определени посетители на сайта. Все пак, в този контекст не се използва информация, представляваща лични данни. Такива данни се използват само след като след обработване са станали анонимни.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Всички комуникации, материали и информация, която не представлява лични данни, предадена от потребителя през този сайт или формите на него, по имейл или каквито и да било други комуникационни средства, включително всякаква информация, въпроси, коментари, предложения или подобна информция не са и няма да бъдат третирани като конфиденциална информация от Диалоджикал. Цялото съдържание предадено или постнато (качено) на сайта може да бъде използвано от Диалоджикал и да бъде репродуцирано, разкрито, комуникирано, публикувано, излъчвано, поствано или други подобни действия, без никакви претенции за плащане от страна на съответния потребител. В допълнение, Диалоджикал има право свободно да използва за всяка цел (включително, но не само, за разработка, производство, промотиране и маркетинг на продуктите си) всяка идея, артистично произведение, изобретение, разработка, предложение или концепция, съдържащо се във всяка комуникация с този сайт през формите, достъпни на него, чрез имейл или каквото и да било друго комуникационно средство, без за това да се дължи някаквоплащане от Диалоджикал на съответните потребители. Чрез комуникирането на информация, материали и други данни, потребителите на www.dialogical.team декларират на тяхна собствена отговорност и гарантират, че информацията, материалите и/или излъчените данни не са защитени от авторско право.