June 5, 2018

Какви въпроси да си задаваме, когато става дума за данни?

by theoremus_33 in Uncategorized

Данните играят съществена роля в това да разбираме днешните потребители.

Те подкрепят креативните идеи с инсайти, които в действително оказват влияние върху хората и начина, по който Ви възприемат. Но как да знаем какви данни са ни необходими? За да сме сигурни, че взимаме правилните решения за бизнеса си, трябва да си задаваме правилните въпроси, стартирайки с някои от следните:

1. Какъв тип данни ми трябват?
Различните звена от организацията се нуждаят от различни типове данни. Екипите по планиране и проучвания имат нужда от задълбочен анализ, профилиращ по-тясно аудиториите и очертавайки техния портрет. Това спомага да се очертае правилната потребителска пътека, индивидуализирана спрямо нуждите и очакванията на потребителите.

2. На какви въпроси трябва да си отговоря?
Както казва Бърнард Марр, вместо да започнете с това какви данни можете или трябва да имате, започнете с това какво Вашият бизнес се стреми да постигне.

Правилната аудитория ли таргетирам?
Какво ги определя?
Какво има значение за тях?
Какво ги мотивира?
Какво ги интересува?
Кой и какво следват?
Къде и кога можем да стигнем до тях?
Какви са техните възприятия за нашата марка?
Как взаимодействат с нас?
Как изглежда потребителската им пътека?

3. Какви видове данни ще отговорят на въпросите ми?
Качествени и актуални. Много компании използват трета страна, която да осигурява данните и всеки път въпросите трябва да бъдат два – колко актуална е информацията, която получавам, както и колко качествени са данните, с които работя.
Всеки качествен доставчик на данни ще ви съдейства с отговори на въпроси като “Как са събрани данните?”, “Колко често се актуализира информацията?”, “Какви проверки се случват при обработката на данните” и т.н. По-ниското качество на данни може да доведе до вземане на решения, които няма да работят за бизнеса Ви.

4. Колко лесно мога да изведа най-важната информация от данните?
Лекотата с която достигате до тези инсайти е ключът към създаването на най-подходящата потебителска пътека. Екипът на THEOREMUS е специализиран в обобщаването на голям обем от информация и извличането на най-ключовите моменти.

5. Как данните ще се използват от бизнеса ми?
След като разполагате с данните, не е достатъчно да ги разчетете и приемете. Трябва да сте сигурни, че бизнесът Ви е готов да предприеме действия, дори това да означава да се промени нещо драстично. Потребителите се променят, а с тях и Вие. Използвайки добитите инсайти и прилагайки данните в стратегията си, означава възвръщаемост на инвестициите и изграждане на по-дълбока връзка с потебителите.

Свържете се с нас, за да научите повече за методологията, по която работим в THEOREMUS, приложенията и обхватът на данните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *